Ribby Ängar etapp 3

Tidsperiod: 2017/10 - 2019/12
Uppdragsgivare: Riksbyggen ekonomiska förening
Entreprenadform: Projektledning

Uppdrag

Projektledning – Mark, delaktig i upphandling samt produktion från start till färdig finplanering.

Omfattning

Projektet avser uppförande av 116st hyreslägenheter inklusive två förrådsbyggnader och ett teknikhus. Uppdraget består av projektledning mark. Projekteringsstöd, stöd vid upphandling samt byggledning i samband med produktion fram till färdig finplanering. I Schakt och grundläggningen ingår slagning av stålpålar, kulvertarbete och utförande av varmgrunder för modulhus. I Finplaneringen skall bland annat en lekplats anläggas.

Ribby Ängar etapp 3 - Markdivisionen
Ribby Ängar etapp 3 - Markdivisionen
Ribby Ängar etapp 3 - Markdivisionen

Kontakta oss

Vi ser fram emot att höra från dig

Kontakta oss

Markdivisionen AB
Nordenskiölds väg 59 A
136 49 Vega
Sverige

Tel: 073-654 72 58
Epost: Skicka oss ett mejl

Följ oss på sociala medier

Följ oss på sociala medier och ta del av de senaste projekten från Markdivisionen.

Vår affärsidé

Markdivisionen AB har som affärsidé att tillhandahålla beställare teknisk konsulttjänst inom bygg och anläggning och då främst markbyggnad.
Konsulttjänsten som erbjuds är att främst verka som projektledare eller byggledare i olika skeden inom stora och små byggprojekt. Markdivisionen AB skall även kunna erbjuda entreprenörer efterfrågad hjälp inom platsledning och kvalitetsarbete.