Kv Ståthållaren 5, Bagarmossen

Tidsperiod: 2017/10 - 2019/06
Uppdragsgivare: Svenska Bostäder AB/Ebab i Stockholm AB
Entreprenadform: Byggledning

Uppdrag:

Byggledning – Mark, ekonomi och produktionsuppföljning. Uppföljning av entreprenörens kvalitetsarbete. Granskning och projekteringsstöd i samband med framtagande av handlingar för finplaneringen.

Omfattning

Projektet avser uppförande av 76 st i Bagarmossen södra Stockholm. När uppdraget påbörjades hade ungefär halva grundläggningen avslutats. I Schakt och grundläggningen ingår bergsprängning, kulvertarbeten, dragstag, gjutning av grunder samt fuktisolering. I finplanering ingår iordningställande av uteplatser, samvaroyta, del av lokalgata med gångbana samt bland annat planteringsytor med regnbäddar.

Kv Ståthållaren 5 - Markdivisionen

Kontakta oss

Vi ser fram emot att höra från dig

Kontakta oss

Markdivisionen AB
Nordenskiölds väg 59 A
136 49 Vega
Sverige

Tel: 073-654 72 58
Epost: Skicka oss ett mejl

Följ oss på sociala medier

Följ oss på sociala medier och ta del av de senaste projekten från Markdivisionen.

Vår affärsidé

Markdivisionen AB har som affärsidé att tillhandahålla beställare teknisk konsulttjänst inom bygg och anläggning och då främst markbyggnad.
Konsulttjänsten som erbjuds är att främst verka som projektledare eller byggledare i olika skeden inom stora och små byggprojekt. Markdivisionen AB skall även kunna erbjuda entreprenörer efterfrågad hjälp inom platsledning och kvalitetsarbete.