Referenser

Här nedan beskrivs de projekt som Markdivisionen AB är inblandade i. Från stora projekt med både schakt och grundläggning till mindre projekt som komplettering och upprustning lekplatser. Markdivisionen AB har några projekt där det är en del kalkylarbete som har efterfrågats i olika omfattning. Genom engagemang, noggrannhet och effektivitet skall Markdivisionen AB leverera sina tjänster så att kunderna alltid blir nöjda.

Kontakta oss

Vi ser fram emot att höra från dig

Kontakta oss

Markdivisionen AB
Nordenskiölds väg 59 A
136 49 Vega
Sverige

Tel: 073-654 72 58
Epost: Skicka oss ett mejl

Följ oss på sociala medier

Följ oss på sociala medier och ta del av de senaste projekten från Markdivisionen.

Vår affärsidé

Markdivisionen AB har som affärsidé att tillhandahålla beställare teknisk konsulttjänst inom bygg och anläggning och då främst markbyggnad.
Konsulttjänsten som erbjuds är att främst verka som projektledare eller byggledare i olika skeden inom stora och små byggprojekt. Markdivisionen AB skall även kunna erbjuda entreprenörer efterfrågad hjälp inom platsledning och kvalitetsarbete.