Våra tjänsterKontakta oss

Välkommen till markdivisionen

konsultföretag inom bygg- och anläggningsteknik

Markdivisionen AB är ett konsultföretag inom bygg- och anläggningsteknik. Vår fokus ligger på projektledning- och byggledning-mark. Markdivisionen AB erbjuder våra tjänster till framförallt kommunala bostadsbolag, fastighetsbolag och större projektledarföretag inom både små och stora projekt. Huvudfokus är gårdsupprustningar, finplaneringar och grundläggningsentreprenader. Markdivisionen AB har stor erfarenhet från så kallade CM-uppdrag med LOU-upphandlingar. CM är en förkortning för engelskans Construction Management och är en genomförandeform där man helst i tidigt skede hjälper byggherren genom olika projekt med allt från kalkyler till färdigt projekt.

Markdivisionen AB startades år 2017 av Jesper Levander som har mer än 15 års erfarenhet både som entreprenör och projektledare. Som entreprenör började Jesper med mängdningsarbete och vidare till att göra kalkyler för olika markprojekt. Därefter byggdes kompetensen upp med arbetsledning och till sist platschef inom anläggning. Under en tid har Jesper Levander även arbetat som arbetsledare, platschef för stambyte, nyproduktion och byggservice. Sedan år 2008 har Jesper Levander arbetat som projektledare-mark för ett större konsultföretag i Stockholm med framförallt de största kommunala fastighetsbolagen som kunder.

Markdivisionen AB har erfarenheter från mindre gårdsupprustningsprojekt till nyproduktion av sjukhem. I de mindre projekten kan viss projektering behöva göras vilket vi ibland gör tillsammans med beställaren. I regel hjälper vi våra kunder med att handla upp olika specialister som projekteringen som landskapsarkitekter, VA-projektörer, geotekniker och vid avslutning av projekten, besiktningsmän.
Som projektledare inom de olika projekten, varierar uppdragen mycket. Allt från enklare kalkyler till produktionssamordning med BAS-U ansvar, både med totalentreprenörer och utförandeentreprenörer. Markdivisionen AB erbjuder tjänster som byggarbetsmiljösamordning och inköp/upphandlingar. Gällande arbetsmiljöarbetet har Markdivisionen AB erfarenhet av både BAS-U och BAS-P uppdrag.

Vi hjälper gärna både beställare och entreprenören med bedömning och framtagande av produktionstider och tidplaner. Liksom framtagande av kvalitetsplaner och kontrollplaner med tillhörande egenkontroller samt avstämning av dessa mot utfört arbete på projekten.

Genom engagemang, noggrannhet och effektivitet skall Markdivisionen AB leverera sina tjänster så att kunderna alltid blir nöjda.

Kontakta oss

Vi ser fram emot att höra från dig

Kontakta oss

Markdivisionen AB
Nordenskiölds väg 59 A
136 49 Vega
Sverige

Tel: 073-654 72 58
Epost: Skicka oss ett mejl

Följ oss på sociala medier

Följ oss på sociala medier och ta del av de senaste projekten från Markdivisionen.

Vår affärsidé

Markdivisionen AB har som affärsidé att tillhandahålla beställare teknisk konsulttjänst inom bygg och anläggning och då främst markbyggnad.
Konsulttjänsten som erbjuds är att främst verka som projektledare eller byggledare i olika skeden inom stora och små byggprojekt. Markdivisionen AB skall även kunna erbjuda entreprenörer efterfrågad hjälp inom platsledning och kvalitetsarbete.